W powołanej przez Radę Gminy doraźnej komisji ds. zmiany nazw ulic doszło do kontrowersji. Na znak protestu jeden z jej członków złożył rezygnację z dalszego w niej uczestnictwa.

Kontrowersje z ulicami
Wiosną w tym miejscu rozpocznie się budowa ronda. Czy będzie ono nosić imię Żołnierzy Wyklętych?

Powołana przez Radę Gminy Rozogi komisja ds. zmiany nazw ulic przegłosowała swoje propozycje. Największe emocje wzbudził projekt nadania jednej z ulic w centrum Rozóg – 24 Stycznia, nazwy Rynek. Radny Mieczysław Dzierlatka, zasiadający w składzie komisji, uważa, że patronem ulicy upamiętniającej do dziś datę wkroczenia do Rozóg Armii Czerwonej powinien być żołnierz wyklęty płk Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.