Proponowane nowe nazwy ulic w Rozogach wzbudzają niemało emocji. Na udział w konsultacjach zdecydowało się jednak niewiele osób. Szczególne kontrowersje wywołuje zmiana nazwy ulicy Młodej Polski.

Konsulultacje z uwagami
Duży rozdźwięk towarzyszy też propozycji połączenia dzisiejszych ulic Władysława Gomułki oraz X-lecia PRL i nadania im jednej nazwy - Festynowa

Dobiegły końca konsultacje dotyczące propozycji nowych nazw ulic w Rozogach dla tych, które od lat związane są z systemem komunistycznym. Opinie mieszkańców były zbierane za pośrednictwem ankiet wypełnianych na blankietach, bądź drogą elektroniczną. Odbyło się też spotkanie informacyjno-konsultacyjne w GOK-u. W sumie na wyrażenie swojej opinii zdecydowało się niewiele ponad 90 osób.

Do zaproponowanych przez doraźną komisję Rady Gminy ds. zmiany nazewnictwa ulic zgłoszono szereg kontrpropozycji.

Najwięcej zastrzeżeń wywołuje propozycja zmiany nazwy ulicy Młodej Polski na Kurpiowską.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.