Dodaj komentarz

Ponad 10% gospodarstw w gminie Rozogi nie ma jeszcze podpisanych umów na wywóz nieczystości. Ci, którzy się ociągają, są wzywani do przestrzegania prawa pod groźbą otrzymania mandatu karnego. – To szantaż – protestuje radny Dzierlatka.

Dodaj komentarz

Marianna Ciuchcińska z Księżego Lasku, Mirosława Bruderek z Rozóg i Przedszkole Samorządowe w Rozogach zwyciężyli w tegorocznej edycji konkursu na najpiękniejszą posesję w gminie.

Dodaj komentarz

Kierowcy podążający drogą nr 53 do Rozóg muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwający remont powoduje, że na trzech odcinkach ruch odbywa się wahadłowo. Obecnie realizowana przebudowa fragmentu Występ-Rozogi potrwa do czerwca przyszłego roku.

Dodaj komentarz

W dzisiejszych czasach znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z internetu są nieodzowne. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina Rozogi włączyła się w realizację projektu „Komputerowe ABC”. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodaj komentarz

Strażacy ochotnicy z Klonu od lat upominają się o wóz, który poprawiłby bezpieczeństwo mieszkańców wsi słynącej z zabytkowej, drewnianej zabudowy. Poza obietnicami i zapewnieniami decydentów, nie doczekali się na razie żadnych konkretów. Zdesperowani zapowiadają, że jeśli nikt im nie pomoże, sami zorganizują zbiórkę i kupią niezbędny samochód.

Dodaj komentarz

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku i w jaki sposób nieść ratunek ofiarom tego typu zdarzeń - tego wszystkiego uczyli się mieszkańcy gminy Rozogi uczestniczący w kursie „Pierwsza pomoc od A do Z” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodaj komentarz

Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkańcy gminy w ramach unijnego projektu zdobywali wiedzę na temat pielęgnacji i projektowania ogrodów.

.

Dodaj komentarz

Ochotnicza Straż Pożarna w Klonie obchodzi w tym roku jubileusz powstania. Z tej okazji, w dowód wdzięczności i uznania za lata służby mieszkańcy ufundowali jej sztandar. Do pełni szczęścia klonowskim strażakom brak już tylko samochodu pożarniczego.

Dodaj komentarz

Radni gminy Rozogi podsumowali wykonanie swojego ubiegłorocznego budżetu. – Nie był on na miarę naszych marzeń – przyznaje wójt Józef Zapert.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic konsekwentnie realizuje swoje plany związane z zagospodarowaniem dawnego kościoła ewangelickiego w Klonie. Niedawno pozyskało ono łącznie 70 tys. złotych

z Fundacji Wspomagania Wsi na remont świątyni i urządzenie w niej świetlicy.

Dodaj komentarz

Kolejna wieś w gminie Rozogi zmieni swoje oblicze za sprawą unijnych pieniędzy. Tym razem chodzi o Faryny. Mieszkańcy nie zamierzają jednak ograniczać się jedynie do budowy nowych obiektów, chcą również zadbać o dziedzictwo historyczne miejscowości, w tym jej największy zabytek - stary cmentarz.

Dodaj komentarz

Coraz mniejszy udział w ogólnych dochodach gminy Rozogi mają dochody własne. Ponad 86% wpływów do budżetu stanowić będą w tym roku subwencje i dotacje. Blisko co piąta złotówka zostanie wydana na inwestycje.

Dodaj komentarz

O Rozogach można powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że są miejscowością kojarzącą się z wodą i jeziorami. Wkrótce może się to jednak zmienić za sprawą oryginalnego projektu, zakładającego stworzenie w tej wsi pierwszej w Polsce, dużej ekspozycji ryb słodkowodnych.

Dodaj komentarz

Szkolne boiska, zwłaszcza na wsiach, nie należą raczej do obiektów, które specjalnie zachęcają do uprawiania sportu. Nie ma co liczyć, że era nierównych placyków ze smętnymi, zardzewiałymi bramkami szybko dobiegnie końca. Widać już jednak pierwsze jaskółki „nowego” - jedną z nich jest z pewnością budowane właśnie wielofunkcyjne boisko w Klonie.

Dodaj komentarz

Życie w Klonie, zabytkowej miejscowości w gminie Rozogi jest zagrożone. Tak uważają mieszkańcy, protestujący przeciwko składowaniu w okolicy wsi osadów pościekowych z... Warszawy.

Dodaj komentarz

Wataha wilków atakuje gospodarskie zwierzęta. Tylko w sierpniu od kłów i pazurów padło dwanaście jałówek. Myśliwi otrzymali prawo do przetrzebienia drapieżnego stada.

Dodaj komentarz

Tylko nieliczni gminni urzędnicy wykazują jakiekolwiek dochody, ale za to większość z nich ma zasobne konta. Wśród radnych przeważają rolnicy, prowadzący dość dochodowe gospodarstwa.

Dodaj komentarz

Uczestnicy międzygminnego konkursu recytatorskiego "Warmia i Mazury w literaturze" przekonali się, że nie wystarczy dobra pamięć, by odnieść sukces. Główny juror, aktor Cezary Ilczyna nie szczędził im krytycznych uwag i fachowych porad.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz