Wezwaniem do usunięcia usterek oraz nałożeniem mandatu skończyła się kontrola sanepidu przeprowadzona na obozie harcerskim w Rekownicy. Stwierdzono tam m.in. nieprawidłowy stan sanitariatów, które były brudne i przepełnione.

Dodaj komentarz

Samorząd Jedwabna czyni starania o nawiązanie bliższej współpracy z gminą Bukowina Tatrzańska. Pochodzący z niej zespół folklorystyczny „Ciardasie” od dawna już utrzymuje przyjacielskie kontakty z Zespołem Pieśni i Tańca „Jedwabno”.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno jest kolejnym samorządem, który zdecydował się na wykupienie dodatkowych patroli policji w okresie letnim. Środki na ten cel będą pochodzić z puli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Gminy Stanisław Kowalczyk uważa jednak, że nie powinna ona finansować policji.

Dodaj komentarz

W Jedwabnie 25-lecie samorządu zbiegło się z rocznicą oddania do użytku siedziby GOK-u. Nic więc dziwnego, że obchody jubileuszu miały przede wszystkim kulturalny charakter. Podczas uroczystej gali wystąpili m.in.: Czerwony Tulipan, Krzysztof Daukszewicz oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”.

Dodaj komentarz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie umorzył gminie Jedwabno 100 tys. zł kary. Została ona nałożona na samorząd w poprzedniej kadencji z powodu niewysłania w porę do badań próbek z oczyszczalni ścieków. - Lepiej przeznaczyć te środki na inwestycje niż płacenie kar – cieszy się wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Pod względem wykonanych w ubiegłym roku inwestycji gmina Jedwabno należy do powiatowej czołówki. Radość z tego powodu mąci fakt, że jej zadłużenie sięgnęło już 8,3 mln zł, czyli prawie 46% dochodów.

Dodaj komentarz

Jerzy Niksa, nowy sołtys Szuci, ma żal do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie. Powodem jest sposób przydzielania środków sołectwom. Wieś, którą reprezentuje, na kilkumiesięczny projekt zakładający m.in. organizację turniejów sportowych dla młodzieży i zakup sprzętu do świetlicy otrzymała tylko 1 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Gmina Jedwabno przygotowuje przetarg na sprzedaż budynku w Nartach, w którym dawniej mieściła się szkoła i schronisko młodzieżowe. Wartość nieruchomości wraz z działką mającą dostęp do jeziora oszacowano na 920 tys. złotych.

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” z Jedwabna zorganizuje w lipcu pierwszy w historii gminy festiwal folklorystyczny. Wystąpi na nim kilka zespołów z Warmii i Mazur oraz goście z Czarnej Góry, góralski zespół „Ciardasie”.

Dodaj komentarz

Marek D., były naczelnik wydziału inwestycji i gospodarki nieruchomościami WSPol, uzyskał największą liczbę punktów w przeprowadzonym przez Urząd Gminy w Jedwabnie konkursie na stanowisko inspektora ds. inwestycji. Tymczasem pod koniec kwietnia Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku skierowała przeciwko niemu do Sądu Rejonowego w Szczytnie akt oskarżenia. Śledczy zarzucają byłemu pracownikowi WSPol m.in. żądanie korzyści majątkowej podczas udzielania zamówienia publicznego.

Dodaj komentarz

Liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykryła działająca przy Radzie Gminy Jedwabno komisja rewizyjna.

Dodaj komentarz

Cmentarz w Jedwabnie wymaga pilnego powiększenia. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel należące do niej działki sąsiadujące z nekropolią. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym jednak nie koniec. Samorząd, wspólnie z miejscową parafią, przeprowadził inwentaryzację cmentarza. Dzięki zakupionemu programowi komputerowemu będzie można w prosty sposób odszukać dowolny grób.

Dodaj komentarz

Małgorzata Horoszkiewicz zatrudniona obecnie w wydziale komunikacji starostwa powiatowego obejmie niebawem funkcję p.o. kierownika referatu gospodarki terenowej w Urzędzie Gminy Jedwabno. Wkrótce rozstrzygnięty zostanie też nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji.

Dodaj komentarz

Zgodnie z mającymi wejść wkrótce w życie zmianami w prawie wodnym, obowiązek należytego utrzymania rowów melioracyjnych spadnie na samorządy. W związku z tym będą one obciążać rolników nowymi opłatami i wyłaniać wykonawców, którzy zajmą się konserwacją cieków. – Dla samorządów oznacza to dodatkowe obowiązki – uważa wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak. Niezadowoleni są także rolnicy.

Dodaj komentarz

Dwaj bracia, mieszkańcy Szuci, zaopiekowali się bocianem, który doznał uszkodzenia skrzydła. Z nadrzecznej łąki zabrali go na kurację w domu. Nazajutrz okazało się, że była to bocianica, bo obok niej znaleźli dorodne jajo.

Dodaj komentarz

Szacowana na ponad 2 mln zł inwestycja związana z budową kanalizacji i wodociągu dla Lipnik, Dzierzek i Jedwabna na razie nie dojdzie do skutku. Przetarg na realizację zadania trzeba było unieważnić, bo samorząd nie otrzymał dofinansowania z PROW, mimo że jego projekt został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski.

Dodaj komentarz

W tym tygodniu prezentujemy parę kandydatów do tytułu Supersołtysa z gminy Jedwabno. Są to te same osoby, które także przed rokiem reprezentowały ten samorząd w naszej zabawie – Magda Gąsiorowska z Burdąga i Janusz Gębczyński z Nart.

Dodaj komentarz

Stan oczyszczalni ścieków w Jedwabnie od dawna pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to wyniki niedawnej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ustalenia nadzwyczajnej komisji Rady Gminy zajmującej się tym obiektem. Ta ostatnia zgłosiła przeszło 20 uwag do funkcjonowania oczyszczalni. W konsekwencji z pracą w urzędzie musiała pożegnać się urzędniczka kierująca Referatem Gospodarki Terenowej, odpowiedzialna za stan obiektu.

Dodaj komentarz

Wydatki związane z funduszem sołeckim mogą kontrolować nie tylko urzędnicy i komisja rewizyjna, ale także zwykli mieszkańcy - uprzedza sołtysów wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Jan Białoszewski i Magda Gąsiorowska bez problemów zachowali na następną kadencję funkcje sołtysów Czarnego Pieca i Burdąga.

Dodaj komentarz