Wydatki związane z funduszem sołeckim mogą kontrolować nie tylko urzędnicy i komisja rewizyjna, ale także zwykli mieszkańcy - uprzedza sołtysów wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Jan Białoszewski i Magda Gąsiorowska bez problemów zachowali na następną kadencję funkcje sołtysów Czarnego Pieca i Burdąga.

Dodaj komentarz

W oczyszczalni ścieków w Jedwabnie doszło do groźnej awarii. Na szczęście z dwóch uszkodzonych urządzeń udało się zmontować jedno, które pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Uroczyście władze samorządowe pożegnały starych i powitały nowych sołtysów. Podczas sesji Rady Gminy wójt Sławomir Ambroziak i przewodnicząca rady Elżbieta Brzóska dziękowali odchodzącym sołtysom za wkład pracy i poświecenie na rzecz lokalnej społeczności. Zwycięzcom gratulowali zaufania wyborców i życzyli sukcesów w rozpoczynającej się kadencji.

Dodaj komentarz

W minionym tygodniu w gminie Jedwabno odbyły się wybory w czterech sołectwach.

Dodaj komentarz

W hali sportowej w Jedwabnie już po raz drugi odbyła się Spartakiada Przedszkolna pod hasłem „ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO”.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno największą niespodziankę zanotowano w sołectwie Narty. Funkcji sołtysa nie udało się utrzymać pełniącemu ją przez dwie ostatnie kadencje Januszowi Gębczyńskiemu, aktualnemu Supersołtysowi Powiatu Szczycieńskiego.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki. Samorząd przeznaczył na ten cel w sumie 50 tys. złotych. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się m.in. zajęcia taneczne, warsztaty związane z kultywowaniem lokalnych tradycji, spływ rzeką Omulew oraz szereg imprez sportowych.

Dodaj komentarz

Przewodniczący komisji rewizyjnej uznał za stosowne, żeby publicznie oświadczyć, że nie ma długu wobec gminy.

Dodaj komentarz

Sołtysi z gminy Jedwabno prawie co roku zajmowali wysokie miejsca w plebiscycie „Kurka Mazurskiego” i starostwa. Dwa razy w głosowaniu Czytelników zwyciężał Janusz Gębczyński z Nart. Czy w tym roku powtórzy swój sukces i ponownie zgarnie dla swojego sołectwa 3 tys. zł?

Dodaj komentarz

Kary w wysokości 114 tys. zł za zbyt późne wydanie decyzji, wypłata w ostatnich dniach rządów nagród dla urzędników, czy niedoszacowanie opłat za śmieci - to tylko niektóre z zarzutów kierowanych pod adresem byłego wójta przez obecnych reprezentantów samorządu gminy Jedwabno. Krzysztof Otulakowski nie ma sobie nic do zarzucenia.

Dodaj komentarz

Nie 175, a 212 zł zł otrzymywałby „zwykły” radny za udział w posiedzeniu rady i komisji. Spadłoby natomiast z 1200 do 835 zł miesięczne uposażenie przewodniczącej rady. Takie zmiany proponuje radny Stanisław Kowalczyk.

Dodaj komentarz

Jedwabno to pierwszy samorząd w powiecie, który po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy o odpadach zdecydował się podnieść stawki za odbiór śmieci. Wkrótce, jak zapowiada wójt Ambroziak, mieszkańców gminy czekać będzie kolejna podwyżka.

Dodaj komentarz

Dzieci z grupy „Krasnali” z przedszkola w Jedwabnie

na wesoło obchodziły Dzień Babci i Dziadka. Były konkursy sprawdzające umiejętności seniorów, część artystyczna

oraz słodki poczęstunek.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Jedwabno zalegają z opłatami za czynsz, śmieci, wodę

i ścieki na kwotę 315 tys. zł. Czy wśród nich są przedstawiciele samorządu?

Dodaj komentarz

Agnes Trawny nie musi płacić rodzinie Głowackich 210 tys. zł za nakłady poniesione na dom w Nartach. Takie postanowienie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku, kończąc tym samym sprawę. Tymczasem inni byli mieszkańcy gminy Jedwabno domagają się unieważnienia decyzji wojewody o przejęciu przez Skarb Państwa pozostawionych przez nich nieruchomości w Witówku, Nartach, Warchałach i Burdągu.

Dodaj komentarz

Radni i sołtysi z gminy Jedwabno mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu. W minionym tygodniu wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Święty Mikołaj zawitał w minioną sobotę do Witowa, by rozdać dzieciom mieszkającym w tym sołectwie paczki z upominkami.

Dodaj komentarz

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Jeziora Małszewskiego to największe zadanie inwestycyjne, jakie będzie realizowane

w przyszłym roku w gminie Jedwabno.

Dodaj komentarz

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci przygotowało jasełkowe widowisko. Odbyło się ono w plenerze, a wśród aktorów licznie zgromadzona widownia mogła zobaczyć m.in. wójta gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka oraz radnego Stanisława Kowalczyka.

Dodaj komentarz