Stan oczyszczalni ścieków w Jedwabnie od dawna pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to wyniki niedawnej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz ustalenia nadzwyczajnej komisji Rady Gminy zajmującej się tym obiektem. Ta ostatnia zgłosiła przeszło 20 uwag do funkcjonowania oczyszczalni. W konsekwencji z pracą w urzędzie musiała pożegnać się urzędniczka kierująca Referatem Gospodarki Terenowej, odpowiedzialna za stan obiektu.

Dodaj komentarz

Wydatki związane z funduszem sołeckim mogą kontrolować nie tylko urzędnicy i komisja rewizyjna, ale także zwykli mieszkańcy - uprzedza sołtysów wójt Sławomir Ambroziak.

Dodaj komentarz

Jan Białoszewski i Magda Gąsiorowska bez problemów zachowali na następną kadencję funkcje sołtysów Czarnego Pieca i Burdąga.

Dodaj komentarz

W oczyszczalni ścieków w Jedwabnie doszło do groźnej awarii. Na szczęście z dwóch uszkodzonych urządzeń udało się zmontować jedno, które pozwoliło zażegnać niebezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Uroczyście władze samorządowe pożegnały starych i powitały nowych sołtysów. Podczas sesji Rady Gminy wójt Sławomir Ambroziak i przewodnicząca rady Elżbieta Brzóska dziękowali odchodzącym sołtysom za wkład pracy i poświecenie na rzecz lokalnej społeczności. Zwycięzcom gratulowali zaufania wyborców i życzyli sukcesów w rozpoczynającej się kadencji.

Dodaj komentarz

W minionym tygodniu w gminie Jedwabno odbyły się wybory w czterech sołectwach.

Dodaj komentarz

W hali sportowej w Jedwabnie już po raz drugi odbyła się Spartakiada Przedszkolna pod hasłem „ŻYJMY ZDROWO NA SPORTOWO”.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno największą niespodziankę zanotowano w sołectwie Narty. Funkcji sołtysa nie udało się utrzymać pełniącemu ją przez dwie ostatnie kadencje Januszowi Gębczyńskiemu, aktualnemu Supersołtysowi Powiatu Szczycieńskiego.

Dodaj komentarz

W gminie Jedwabno rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury i sztuki. Samorząd przeznaczył na ten cel w sumie 50 tys. złotych. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się m.in. zajęcia taneczne, warsztaty związane z kultywowaniem lokalnych tradycji, spływ rzeką Omulew oraz szereg imprez sportowych.

Dodaj komentarz

Przewodniczący komisji rewizyjnej uznał za stosowne, żeby publicznie oświadczyć, że nie ma długu wobec gminy.

Dodaj komentarz

Sołtysi z gminy Jedwabno prawie co roku zajmowali wysokie miejsca w plebiscycie „Kurka Mazurskiego” i starostwa. Dwa razy w głosowaniu Czytelników zwyciężał Janusz Gębczyński z Nart. Czy w tym roku powtórzy swój sukces i ponownie zgarnie dla swojego sołectwa 3 tys. zł?

Dodaj komentarz

Kary w wysokości 114 tys. zł za zbyt późne wydanie decyzji, wypłata w ostatnich dniach rządów nagród dla urzędników, czy niedoszacowanie opłat za śmieci - to tylko niektóre z zarzutów kierowanych pod adresem byłego wójta przez obecnych reprezentantów samorządu gminy Jedwabno. Krzysztof Otulakowski nie ma sobie nic do zarzucenia.

Dodaj komentarz

Nie 175, a 212 zł zł otrzymywałby „zwykły” radny za udział w posiedzeniu rady i komisji. Spadłoby natomiast z 1200 do 835 zł miesięczne uposażenie przewodniczącej rady. Takie zmiany proponuje radny Stanisław Kowalczyk.

Dodaj komentarz

Jedwabno to pierwszy samorząd w powiecie, który po dwóch latach obowiązywania nowej ustawy o odpadach zdecydował się podnieść stawki za odbiór śmieci. Wkrótce, jak zapowiada wójt Ambroziak, mieszkańców gminy czekać będzie kolejna podwyżka.

Dodaj komentarz

Dzieci z grupy „Krasnali” z przedszkola w Jedwabnie

na wesoło obchodziły Dzień Babci i Dziadka. Były konkursy sprawdzające umiejętności seniorów, część artystyczna

oraz słodki poczęstunek.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Jedwabno zalegają z opłatami za czynsz, śmieci, wodę

i ścieki na kwotę 315 tys. zł. Czy wśród nich są przedstawiciele samorządu?

Dodaj komentarz

Agnes Trawny nie musi płacić rodzinie Głowackich 210 tys. zł za nakłady poniesione na dom w Nartach. Takie postanowienie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku, kończąc tym samym sprawę. Tymczasem inni byli mieszkańcy gminy Jedwabno domagają się unieważnienia decyzji wojewody o przejęciu przez Skarb Państwa pozostawionych przez nich nieruchomości w Witówku, Nartach, Warchałach i Burdągu.

Dodaj komentarz

Radni i sołtysi z gminy Jedwabno mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o funkcjonowaniu samorządu. W minionym tygodniu wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Święty Mikołaj zawitał w minioną sobotę do Witowa, by rozdać dzieciom mieszkającym w tym sołectwie paczki z upominkami.

Dodaj komentarz

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Jeziora Małszewskiego to największe zadanie inwestycyjne, jakie będzie realizowane

w przyszłym roku w gminie Jedwabno.

Dodaj komentarz