Samochodowe jazdy testowe, które odbywają się na drogach wokół Targowa, doprowadzają do szewskiej pasji okolicznych rolników i myśliwych. - Nie dość, że rajdowcy niszczą drogi, to w trakcie trwania testów nie mogłem wyjść po dziecko wracające ze szkoły – skarży się mieszkaniec kolonii Zazdrość. Z kolei myśliwi boją się o los kuropatw, bażantów i zajęcy, które akurat wypuścili w okolicy.

Dodaj komentarz

Rażące błędy popełnione przez radnych poprzedniej kadencji przy uchwalaniu studium zagospodarowania przestrzennego, co potwierdzili wojewoda i sąd administracyjny, bulwersują zwykłych mieszkańców gminy. Boli ich też to, że zamiast reprezentować społeczeństwo, część z nich myśli głównie o interesie PSL.

Dodaj komentarz

Dźwierzuccy radni zatwierdzili ostatecznie nowe stawki przysługujących im diet. Propozycje, aby uszczegółowić przyczyny usprawiedliwionej nieobecności, spełzły na niczym.

Dodaj komentarz

To smutne, że nasze dzieci za udział w konkursach czy za wysoką średnią dostają najwyżej puchar – uważa przewodnicząca Gminnego Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dźwierzutach Hanna Deptuła. Po raz kolejny apeluje do władz samorządowych o wydzielenie w budżecie środków finansowych na nagrody dla najlepszych uczniów.

Dodaj komentarz

Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty jest nieważna – orzekł w ubiegłym tygodniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Przyznał tym samym rację wojewodzie, który zaskarżając studium argumentował, że podczas jego sporządzania doszło do szeregu nieprawidłowości.

Dodaj komentarz

Radni gminy Dźwierzuty chcą zmienić zasady, na podstawie których wypłacane są im diety. Zamiast pobierać je za każde posiedzenie sesji i komisji, wolą otrzymywać miesięczne ryczałty. Jeśli zmiany przejdą, utrzymanie radnych wzrośnie, według szacunków szefa rady, o 10-15 tys. zł.

Dodaj komentarz

Zagadkę braku 60 protokołów z posiedzeń komisji rady w Dźwierzutach będzie musiała rozwiązać prokuratura w Szczytnie. Wyjaśnieniem tej sprawy nie jest zainteresowana komisja rewizyjna, na czele której stoi poprzedni przewodniczący rady.

Dodaj komentarz

Radni klubu PSL w dźwierzuckiej radzie chcą odwołać jej przewodniczącego. Powód - ujawnienie przez niego braku 60 protokołów z posiedzeń komisji rady. - Przekroczył swoje kompetencje - zarzuca szef klubu ludowców Kazimierz Malik.

Dodaj komentarz

Stefan Schwarz, właściciel firmy administrującej siecią wodno-kanalizacyjną w gminie Dźwierzuty, złożył wymówienie. - Czas udać się na emeryturę – tłumaczy. Wcześniej jednak złożył wniosek o podniesienie stawek za wodę i ścieki, który został odrzucony.

Dodaj komentarz

Zbliża się koniec lutego, więc to już najwyższa pora, aby rozpocząć plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego prowadzony przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo powiatowe. Podobnie jak przed rokiem, laureaci I, II i III miejsca w głosowaniu Czytelników otrzymają od starosty nagrody dla swoich sołectw w wysokości 3, 2 i 1 tysiąca złotych.

Dodaj komentarz

Rozmowa ze Zbigniewem Gontarzewskim, kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach

Dodaj komentarz

Komu mogło zależeć na usunięciu z gminnego archiwum 60 protokołów z posiedzeń komisji rady, w tym większości – komisji rewizyjnej? Osoby bezpośrednio za to odpowiedzialne nie pracują już w dźwierzuckim urzędzie gminy, ale sprawa jest badana.

Dodaj komentarz

Przygotowany przez byłego wójta Czesława Wierzuka projekt budżetu gminy Dźwierzuty 2015 rok przeszedł bez uwag. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na kontynuację budowy amfiteatru.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Dźwierzuty i nie tylko znają go głównie jako byłego wójta. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że poza zacięciem samorządowym ma też inną pasję. Tadeusz Frączek, bo o nim mowa, od lat zajmuje się pisaniem wierszy. W swoim dorobku ma utwory okolicznościowe adresowane do członków rodziny i współpracowników oraz poematy komentujące bieżące wydarzenia na lokalnej scenie politycznej.

Dodaj komentarz

Dźwierzuty to jedyna gmina w województwie, w której swoje biuro poselskie zdecydował się otworzyć Jerzy Szmit. Poseł Prawa i Sprawiedliwości chwali lokalną społeczność za to, że w sytuacji zagrożenia potrafiła się zintegrować, bronić interesów gminy i to w bardzo profesjonalnym stylu. Jej przedstawiciele merytorycznymi argumentami przekonali marszałka województwa i wiceministra ochrony środowiska o szkodliwych skutkach planowanych tu inwestycji.

Dodaj komentarz

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zajęcia w ramach FERII ZIMOWYCH 2015

Dodaj komentarz

Apelem o zaniechanie waśni zakończyły się ostatnie w ubiegłym roku obrady władz dźwierzuckiego samorządu.

Dodaj komentarz

Na terenie gminy Dźwierzuty powinno być teraz bezpieczniej. A to za sprawą nowego pojazdu zakupionego dla policji z dofinansowaniem miejscowego samorządu.

Dodaj komentarz

Świetlice w gminie Dźwierzuty są zaniedbane. Nadzorujący je sołtysi nie mają czasu, aby przesiadywać w nich godzinami i pilnować porządku. Brakuje także podstawowego wyposażenia. Niestety na poprawę sytuacji w najbliższym czasie nie ma co liczyć.

Dodaj komentarz

Gmina Dźwierzuty ma wreszcie sekretarza. Na ogłoszony przez nową wójt Mariannę Szydlik konkurs wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna złożona przez Mariusza Woźniaka, spełniała wszelkie wymogi.

Dodaj komentarz