Przygotowany przez byłego wójta Czesława Wierzuka projekt budżetu gminy Dźwierzuty 2015 rok przeszedł bez uwag. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na kontynuację budowy amfiteatru.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy gminy Dźwierzuty i nie tylko znają go głównie jako byłego wójta. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że poza zacięciem samorządowym ma też inną pasję. Tadeusz Frączek, bo o nim mowa, od lat zajmuje się pisaniem wierszy. W swoim dorobku ma utwory okolicznościowe adresowane do członków rodziny i współpracowników oraz poematy komentujące bieżące wydarzenia na lokalnej scenie politycznej.

Dodaj komentarz

Dźwierzuty to jedyna gmina w województwie, w której swoje biuro poselskie zdecydował się otworzyć Jerzy Szmit. Poseł Prawa i Sprawiedliwości chwali lokalną społeczność za to, że w sytuacji zagrożenia potrafiła się zintegrować, bronić interesów gminy i to w bardzo profesjonalnym stylu. Jej przedstawiciele merytorycznymi argumentami przekonali marszałka województwa i wiceministra ochrony środowiska o szkodliwych skutkach planowanych tu inwestycji.

Dodaj komentarz

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach zaprasza dzieci i młodzież szkolną na zajęcia w ramach FERII ZIMOWYCH 2015

Dodaj komentarz

Apelem o zaniechanie waśni zakończyły się ostatnie w ubiegłym roku obrady władz dźwierzuckiego samorządu.

Dodaj komentarz

Na terenie gminy Dźwierzuty powinno być teraz bezpieczniej. A to za sprawą nowego pojazdu zakupionego dla policji z dofinansowaniem miejscowego samorządu.

Dodaj komentarz

Świetlice w gminie Dźwierzuty są zaniedbane. Nadzorujący je sołtysi nie mają czasu, aby przesiadywać w nich godzinami i pilnować porządku. Brakuje także podstawowego wyposażenia. Niestety na poprawę sytuacji w najbliższym czasie nie ma co liczyć.

Dodaj komentarz

Gmina Dźwierzuty ma wreszcie sekretarza. Na ogłoszony przez nową wójt Mariannę Szydlik konkurs wpłynęły dwie oferty, z czego tylko jedna złożona przez Mariusza Woźniaka, spełniała wszelkie wymogi.

Dodaj komentarz

- Chcemy, żeby był u nas ład, porządek i zgoda – tak sprawiedliwy podział funkcji w Radzie Gminy tłumaczy jej przewodniczący Arkadiusz Nosek. Osiem lat temu, choć sytuacja była podobna, wszystkie stanowiska przypadły jednej grupie.

Dodaj komentarz

Mieszkańcy Kałęczyna okazali się wyjątkowo niewdzięczni. Choć na kilka dni przed wyborami wójt Czesław Wierzuk zaczął budować im długo wyczekiwany chodnik, i tak na niego nie zagłosowali. Spotkała więc ich za to kara. Tuż po wyborach dopiero co rozpoczęte roboty przerwano i wywieziono część materiałów budowlanych. Z dwóch innych miejscowości, gdzie także Wierzuk przegrał, podlegli mu pracownicy urzędu zabrali przywiezione wcześniej do świetlic stoły do ping-ponga.

Dodaj komentarz

- Ta rada bardzo dobrze zapisze się w historii naszej gminy. Daj Boże, żeby następna również taka była – komplementował dokonania samorządu w minionej kadencji wójt Czesław Wierzuk.

Dodaj komentarz

Podczas sporządzania studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty doszło do szeregu nieprawidłowości – uważa Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Dyrektor Wydziału Prawnego zapowiada złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Cztery lata temu kampanii wyborczej w gminie Dźwierzuty towarzyszyło rekordowe zainteresowanie walką o stanowisko wójta.

Do walki stanęło aż siedmioro kandydatów, w tym Marianna Szydlik, uzyskując trzeci w kolejności wynik. Teraz będzie jedynym kontrkandydatem Czesława Wierzuka.

Dodaj komentarz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach będzie miał swego patrona

i sztandar. Pomysł na zamieszczony na nim wizerunek zaczerpnięto z prac uczniów biorących udział w konkursie plastycznym.

Dodaj komentarz

W Dźwierzutach rozstrzygnięto nabór na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Została nim pełniąca już od trzech lat te obowiązki Krystyna Furtak, mieszkanka Rum. Do największych problemów, z którymi boryka się kierowana przez nią placówka, zalicza wysokie bezrobocie, niskie uposażenia mieszkańców, brak zakładów pracy, niepełnosprawność oraz postępujące starzenie się społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Pani Kazimiera Klonowska to jedna z najstarszych mieszkanek Dźwierzut. Przez wiele lat pracowała jako kucharka w miejscowym przedszkolu, zaskarbiając sobie sympatię jego podopiecznych. Teraz, kiedy siły i zdrowie już nie te co dawniej, zdecydowała o wyprowadzce do domu opieki w Mikołajkach. Przed wyjazdem żegnali ją sąsiedzi i znajomi, obiecując odwiedziny w nowym miejscu zamieszkania.

Dodaj komentarz

Sezon dożynkowy w powiecie dobiegł końca. Zamknęło go święto plonów w gminie Dźwierzuty, które wypadło bardzo okazale. Wystarczy wspomnieć, że stoiska przygotowało aż dwanaście sołectw, a wieńce dożynkowe – jedenaście.

Dodaj komentarz

Znajdujące się przed Urzędem Gminy i ośrodkiem zdrowia w Dźwierzutach stojaki na rowery służyć mogą co najwyżej przedszkolakom. Pojazdy dorosłych przewracają się, bo pręty są zbyt krótkie.

Dodaj komentarz

Znajdujące się na terenie gminy Dźwierzuty wiadukty kolejowe na nieczynnej linii Szczytno – Biskupiec są w opłakanym stanie. - Ten w Grodziskach wygląda katastrofalnie – alarmuje radna Kazimiera Klobuszeńska. Z kolei wójt Czesław Wierzuk obawia się, że zrujnowane obiekty mogą przyczynić się do nieszczęśliwego wypadku. Przy okazji krytykuje kolej za to, że nie reaguje ona na słane przez samorząd pisma i monity.

Dodaj komentarz

Nowa oczyszczalnia ścieków w Dźwierzutach, chociaż oficjalnie nie została jeszcze przekazana do użytku, już działa. Jej przepustowość pozwoli obsłużyć wszystkie gospodarstwa w gminie. Problem w tym, czy większość z nich będzie chciała podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Jeśli nie, gminie może grozić utrata dofinansowania unijnego.

Dodaj komentarz